free bootstrap templates

Våre prester og kontaktpersoner

Den Lutherske kirke i Lofoten betjenes i hovedsak av Torkild Masvie og Eirik-Kornelius Garnes-Lunde. Begge er tilknyttet vår søsterkirke, Messiaskirken i Oslo. De besøker oss hver tredje tirsdag.
Lokalt er Hans Sandry Josefsen menighetsrådsleder/kontaktperson.

Torkild Masvie

Biskop
Den Lutherske kirke i Norge

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

Prest i
Den Lutherske kirke i Norge

Hans S. Josefsen

Menighetsrådsleder /
lokal kontaktperson

Lokaliteter
Vi leier lokaler hos Metodistkirken i Svolvær.
Adresse er Vestfjordgata 64. Se kart under.